Link tham khảo

Hàng Xưởng

Quần áo + Váy

www.mofayichu.com
www.chenxifushi.com
www.lelefushi.com
www.rihanfushi.com
www.shmoyu.com
www.yiwenfushi.com
www.eeshow.com.cn
http://www.cicicam.com/
http://yiranmeifushi.com
http://www.8987fs.com

www.yilanfushi.com

Trang sức:

www.xinshij.com

www.1925.cn

Đồng hồ:

www.buysp.com

Túi xách

http://www.baobaopifa.com/

Hàng TaoBAo +PaiPAi + Alibaba

3 web chính(chuyên bán tất cả mọi sản phẩm thời trang,điện tử,gia dung,phụ kiện,mỹ phẩm,thời trang người lớn và cả trẻ em……..) :

http://www.taobao.com/

http://www.paipai.com/

http://china.alibaba.com/

http://www.1688.com/

 

Sau Đây là 1 số Shop tham khảo

Trang sức:

http://lazycorner.taobao.com

http://shop58416531.taobao.com

http://nikishow.taobao.com

http://shop58416531.taobao.com

http://shop58416531.taobao.com

http://shop35511971.taobao.com

http://shop33117933.taobao.com

http://shop33635222.taobao.com

http://shop10771667.taobao.com

http://ollbtgirl.taobao.com

http://kllfs.taobao.com

http://haibuwan.taobao.com

http://3818.taobao.com

http://3388.taobao.com

http://8380.taobao.com

http://princessfang.taobao.com

http://52mbox.taobao.com

http://shop36826564.taobao.com

***Quần áo nữ:

http://loveprincess.taobao.com 

http://littlebao.taobao.com 

http://xihanshow.taobao.com 

http://xihanshow.taobao.com 

http://shop33867100.taobao.com 

http://6180.taobao.com

http://miss1970.taobao.com

http://thele.taobao.com

http://jielan.taobao.com

http://ruiliqijian.taobao.com

http://senlinfeng.taobao.com

http://shop33929123.taobao.com

http://shop34214961.taobao.com

http://shop33664197.taobao.com

http://shop61751366.taobao.com

http://shop60657894.taobao.com

http://shop34638166.taobao.com

http://shop35456812.taobao.com

http://shop33929123.taobao.com

http://shop36202427.taobao.com

http://shop34651658.taobao.com

http://shop34182126.taobao.com

http://shop57283633.taobao.com

http://shop35822978.taobao.com

http://shop59562932.taobao.com

http://shop36168571.taobao.com

http://shop34645821.taobao.com

http://shop57903301.taobao.com

http://shop34298732.taobao.com

http://shop36341347.taobao.com

http://shop34236487.taobao.com

http://shop35037738.taobao.com

http://yowomen.taobao.com

***Quần áo nam:

http://zzphomme.taobao.com

http://jjfjj.taobao.com

http://shop36192275.taobao.com

http://shop34685656.taobao.com

http://shop57975012.taobao.com

http://shop61751366.taobao.com

http://shop60657894.taobao.com

http://shop34638166.taobao.com

http://shop35456812.taobao.com

http://pengzhengzhi888.taobao.com

http://oncestyle.taobao.com

http://91man.taobao.com

http://hongfengyouhuo.taobao.com

http://beijia88.taobao.com

http://shop58139588.taobao.com

http://shop58261023.taobao.com

http://daiwin.taobao.com

http://shop61874193.taobao.com

http://shop10199793.taobao.com

***Túi xách:

http://shop34634972.taobao.com

http://socoolbag.taobao.com

http://shop33047493.taobao.com

http://muzilibaobao.taobao.com

http://shop33536258.taobao.com

http://shop33758711.taobao.com

http://shop33885361.taobao.com

http://shop35996339.taobao.com

http://mbaob.taobao.com

http://shop35446393.taobao.com

http://shop33018608.taobao.com

http://shop34657951.taobao.com

http://shop36743370.taobao.com

http://shop33917697.taobao.com

http://shop35046585.taobao.com

http://shop34910484.taobao.com

http://shop35656370.taobao.com

http://shop58889225.taobao.com

http://shop33644433.taobao.com

http://shop57828979.taobao.com

http://shop10268850.taobao.com

http://shop34696111.taobao.com

***Giày nữ:

http://shop1310408.taobao.com

http://shop57530861.taobao.com

http://shop33145529.taobao.com

http://shop35701281.taobao.com

http://obss.taobao.com

http://shop33769078.taobao.com

http://shop58152772.taobao.com

http://shop60610926.taobao.com

http://yjmx.taobao.com

http://shop36932894.taobao.com

http://zuou.taobao.com

http://shop33462981.taobao.com

http://shop58575171.taobao.com

***Giày nam:

http://shop33261152.taobao.com

http://shop34441701.taobao.com

http://shop33753204.taobao.com

 

Tổng Hợp Nhiều Shop

 

Sơ Mi Nam: http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50011131&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Áo Khoác Nam:

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50099315&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=51624005&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50099274&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50302021&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50095646&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50029373&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50101584&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50099270&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50018529&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Quần Nam:

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50101577&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50106127&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50011129&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=51650002&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50019397&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Giày Dép Nam:

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50016860&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Sơ Mi Nữ:

http://s.taobao.com/search?q=%C5%AE%B3%C4%C9%C02011&bcoffset=1&s=80#J_FilterTabBar

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=162104&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Áo Khoác Nữ:

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50008898&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50000697&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50016771&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50102538&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50096877&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50095934&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Quần Nữ:

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50015514&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50106139&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50007068&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50044671&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50067560&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

Váy Nữ:

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=51108009&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=1623&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=51106012&viewIndex=1&as=0&atype=b&style=grid&same_info=1&isnew=2&tid=0&_input_charset=utf-8

http://search.taobao.com/search?q=%B0%EB%C9%ED%C8%B9&source=item&ssid=s5-e&s=42#J_FilterTabBar

Hỗ trợ trực tuyến

Mail:orderquangchau8x@yahoo.com

Skype :mylamic.ordertaobao

Hotline: 093.188.83.83 (Mr.Lợi)

 

 

 

Lịch chốt

TỶ GIÁ: 3530

Chuyển Phát Thường =>10-15 ngày có hàng

Chuyển Phát Nhanh => 4-8 ngày có hàng

Hàng taobao,alibaba,tmall nhận 24/7

Hàng xưởng chốt thứ 3 hàng tuần

Tài khoản ngân hàng

 

Facebook

Web xưởng

  • http://5taobao.net
  • http://chenxifushi.com
  • http://eeshow.com.cn
  • http://fuzhuang.cn
  • http://mofayichu.com
  • http://chenxifushi.com
Hỗ trợ khách hàng
thông qua Messenger
X
Today
Chào bạn, chào mừng bạn đến với OrderQuangChau. Vui lòng nhấn nút bên dưới để chat với chúng tôi nếu bạn cần sự hỗ trợ.